ขายบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์
ขายกระปุกครีม
ขวด pet
บรรจุภัณฑ์
ขายบรรจุภัณฑ์
ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายกระปุกครีม น้ำหอม เครื่องสำอางค์ กระปุกแก้ว กระปุกอะคลิลิก ขวดpet  กระปุกpet  หลอดบีบ หลอดโฟม
Website: www.packageDD.com
E-mail: info@packagedd.com
Line ID: packagedd.com
skype :บรรจุภัณฑ์
Mobile no.: 086-0572323, 089-4942946 (ณัฐ)

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

  ประเภทของบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งได้หลายวิธีตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย
2. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้
3. แบ่งตามความคงรูป
4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

1. ประเภทบรรจุภัณฑ์แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

1.1 บรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วย (Individual Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสอยู่กับผลิตภัณฑ์ชั้นแรก เป็นสิ่งที่บรรจุผลิตภัณฑ์เอาไว้เฉพาะหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรกคือ เพิ่มคุณค่าในเชิงพาณิชย์ (To Increase Commercial Value) เช่น การกำหนดให้มีลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทำให้มีรูปร่างที่เหมาะแก่การจับถือ และอำนวยความสะดวกต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใน พร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ความปกป้องแก่ผลิตภัณฑ์โดยตรงอีกด้วย

1.2. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน (Inner Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่อยู่ถัดออกมาเป็นชั้นที่สอง มีหน้าที่รวบรวมบรรจุภัณฑ์ขั้นแรกเข้าไว้ด้วยกันเป็นชุด ในการจำหน่ายรวมตั้งแต่ 2 – 24 ชิ้นขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ขั้นแรก คือ การป้องกันรักษาผลิตภัณฑ์จากน้ำ ความชื้น ความร้อน แสง แรงกระทบกระเทือน และอกนวยความสะดวกแก่การขายปลีกย่อย เป็นต้น ตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ กล่องกระดาษแข็งที่บรรจุเครื่องดื่มจำนวน ฝ 1 โหล , สบู่ 1 โหล เป็นต้น

1.3. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอกสุด (Out Package) คือ บรรจุภัณฑ์ที่เป็นหน่วยรวมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการขนส่ง โดยปกติแล้วผู้ซื้อจะไม่ได้เห็นบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากทำหน้าที่ป้องกันผลิตภัณฑ์ในระหว่างการขนส่งเท่านั้น ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ หีบ ไม้ ลัง กล่องกระดาษขนาดใหญ่ที่บรรจุสินค้าไว้ภายใน ภายนอกจะบอกเพียงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขนส่งเท่านั้น เช่น รหัสสินค้า (Code) เลขที่ (Number) ตราสินค้า สถานที่ส่ง เป็นต้น

2. การแบ่งประเภทบรรจุภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ของการใช้

บรรจุ ภัณฑ์เพื่อการขายปลีก (Consumer Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้ไป อาจมีชั้นเดียวหรือหลายชั้นก็ได้ ซึ่งอาจเป็น Primary Package หรือ Secondary Package ก็ได้

บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Shopping หรือ Transportation Package) เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้รองรับหรือห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ขั้นทุติยภูมิ ทำหน้าที่รวบรวมเอาบรรจุภัณฑ์ขายปลีกเข้าด้วยกัน ให้เป็นหน่วยใหญ่ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการขนส่ง เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกที่ใช้บรรจุยาสีฟัน กล่องละ 3 โหล

3. การแบ่งบรรจุภัณฑ์ตามความคงรูป

3.1. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid Forms) ได้แก่ เครื่องแก้ว (Glass Ware) เซรามิคส์ (Ceramic) พลาสติกจำพวก Thermosetting ขวดพลาสติก ส่วนมากเป็นพลาสติกฉีด เครื่องปั้นดินเผา ไม้ และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเอื้ออำนวยต่อการใช้งาน และป้องกันผลิตภัณฑ์จากสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี

3.2. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว (Semirigid Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกอ่อน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งด้านราคา น้ำหนักและการป้องกันผลิตภัณฑ์จะอยู่ในระดับปานกลาง

3.3. บรรจุภัณฑ์ประเภทรูปทรงยืดหยุ่น (Flexible Forms) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุอ่อนตัว มีลักษณะเป็นแผ่นบาง ได้รับความนิยมสูงมากเนื่องจากมีราคาถูก ( หากใช้ในปริมาณมากและระยะเวลานาน ) น้ำหนักน้อย มีรูปแบบและโครงสร้างมากมาย

4. แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

การ จัดแบ่งและเรียกชื่อบรรจุภัณฑ์ในทรรศนะของผู้ออกแบบ ผู้ผลิต หรือนักการตลาด จะแตกต่างกันออกไป บรรจุภัณฑ์แต่ละประเภทก็ตั้งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักใหญ่ (Objective Of Package) ที่คล้ายกันคือ เพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์ (To Protect Products) เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (To Distribute Products) เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ (To Promote Products)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก mew6

 
tag: ขวด , packaging , บรรจุภัณฑ์ , ขวดแก้ว , ขวดพลาสติก , ขวด pet , กระปุกครีม , packaging plastic , ขวดบรรจุภัณฑ์ , ขายส่งเครื่องสำอางค์ , บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก  , packaging cosmetic , ขายขวด , บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ , น้ำหอม , หลอดบีบ , หลอดครีม , ขายขวดแก้ว , จำหน่าย ขวด pet , ขายขวดพลาสติก , ราคาขวด pet , ขวดน้ำหอม , จำหน่าย บรรจุ ภัณฑ์ พลาสติก , กระปุกใส่ครีม , ขวดพลาสติกpet , ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ , เครื่องสำอาง , ขวดสูญญากาศ , ขายบรรจุภัณฑ์ , ขายขวด , ขายกระปุกครีม , หัวสเปรย์ , กระปุกครีมสวยๆ , plastic bag packaging

ขายบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ขายกระปุกครีม

ขวดแก้ว

ขวดพลาสติก
ขวด pet
กระปุกครีม 3 กรัม กระปุกครีม 20 กรัม กระปุกครีม 100 กรัม ตลับครีม 5 กรัม ขวดปั้ม 20 มิล ขวดปั้ม 100 มิล กระปุกอะคริลิค ถุงแพ็คเกจ ขวดสูญญากาศ 10 มิล
กระปุกครีม 5 กรัม กระปุกครีม 30 กรัม กระปุกครีม 150 กรัม ตลับครีม 10 กรัม ขวดปั้ม 30 มิล ขวดปั้ม 120 มิล ขวดปั้มอะคริลิค ถุงใส่เครื่องสำอางค์ ขวดสูญญากาศ 15 มิล
กระปุกครีม 10 กรัม กระปุกครีม 50 กรัม กระปุกครีม 200 กรัม

ขวดปั้ม 10 มิล

ขวดปั้ม 50 มิล ขวดปั้ม 150 มิล ขวดสเปรย์ ถุงใส่กระปุกครีม ขวดสูญญากาศ 20 มิล
กระปุกครีม 15 กรัม กระปุกครีม 80 กรัม กระปุกครีม 500 กรัม ขวดปั้ม 15 มิล ขวดปั้ม 80 มิล ขวดปั้ม 200 มิล เครื่องบรรจุครีม ขวดแก้วอโรม่า ขวดสูญญากาศ 30 มิล
All rights reserved.
Powered & Designed by PackageDD