ขายกระปุกครีม
e-mail: info@packagedd.com
msn : packagedd2011@hotmail.com
skype :
mobile no. : 086-0572323, 089-4765666 (ณัฐ)
  ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม  
  CJG000   CJG001   CJG002   CJG003   CJG004  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม    
  CJG005   CJG006   CJG008   CJG010   บรรจุภัณฑ์CJG062  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม  
  CJG024-WH   CJG024-OR   CJG024-PIG   CJG025-GO   CJG025-SI  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายกระปุกครีม   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CJG034-GO   CJG034-SI   CJG034-PI   CJG034-WH   บรรจุภัณฑ์CJG024-YE  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CJG040-GO   CJG040-SI   CJG040-WH   CJG041   CJG043  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์     ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CJG044   บรรจุภัณฑ์CJG071   CJG049   CJG050   CJG051  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขวดใส่ครีม   บรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CJG067   บรรจุภัณฑ์CJG053   บรรจุภัณฑ์CJG027   บรรจุภัณฑ์CJG055   บรรจุภัณฑ์CJG056  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   กระปุกครีม  
  บรรจุภัณฑ์CJG057   CJG036   บรรจุภัณฑ์CJG058-VI   บรรจุภัณฑ์CJG059   บรรจุภัณฑ์CJG060  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม  
  บรรจุภัณฑ์CJG061   บรรจุภัณฑ์CJG063   บรรจุภัณฑ์CJG064   บรรจุภัณฑ์CJG034-VI   บรรจุภัณฑ์CJG065  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม  
  บรรจุภัณฑ์CJG066   บรรจุภัณฑ์CJG068   บรรจุภัณฑ์CJG069   บรรจุภัณฑ์CJG070   บรรจุภัณฑ์CJG072  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม  
  บรรจุภัณฑ์CJG045   บรรจุภัณฑ์CJG074   บรรจุภัณฑ์CJG075   บรรจุภัณฑ์CJG076   บรรจุภัณฑ์CJG077  
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค  
                     
  กระปุกครีม   กระปุกครีม   กระปุกครีม          
  บรรจุภัณฑ์CJG050   บรรจุภัณฑ์CJG079   บรรจุภัณฑ์CJG080          
  กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค   กระปุกอคิลิค          
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CBG032-GO   CBG032-OR   CBG032-PI   CBG032-SI   CBG032-WH  
  ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  CBG035   LBG001   LBG004-SI   LBG005   LBG006-GR  
  ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  LBG007   LBG008   LBG009   บรรจุภัณฑ์LBG010   บรรจุภัณฑ์LBG011  
  ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์   ขายบรรจุภัณฑ์  
  บรรจุภัณฑ์CBG036   บรรจุภัณฑ์CBG037   บรรจุภัณฑ์LBG012   บรรจุภัณฑ์LBG013   บรรจุภัณฑ์LBG014  
  ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค  
                     
  ขายบรรจุภัณฑ์   ขวดใส่ครีม   ขวดใส่ครีม   ขวดใส่ครีม   ขวดใส่ครีม  
  บรรจุภัณฑ์LBG015   บรรจุภัณฑ์LBG016   บรรจุภัณฑ์LBG017   บรรจุภัณฑ์LBG018   บรรจุภัณฑ์LBG019  
  ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค   ขวดปั้มอคิลิค  
                     
  ขวดใส่ครีม                  
  บรรจุภัณฑ์LBG020                  
  ขวดปั้มอคิลิค                  
 
2011 All rights reserved.
Powered & Designed by PackageDD