บรรจุภัณฑ์
ขายกระปุกครีม
ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์ ขายบรรจุภัณฑ์
Website: www.packageDD.com
E-mail: info@packagedd.com
Line ID: packagedd.com
skype :กระปุกครีม
Mobile no.: 086-0572323, 089-4942946 (ณัฐ)
ขวดปั้มอคิลิค
ขวดปั้มอคิลิค
ขวดปั้มอคิลิค
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG001   TUG002   TUG003-WH   TUG003-PI   TUG003-GR  
  หลอดเจล   หลอดลิป   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG003-OR   TUG003-BU   TUG004-GO   TUG004-SI   TUG005-GO  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG005-SI   TUG006-GBU   TUG006-GSI   TUG006-GPI   TUG006-SPI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG007-GO   TUG007-SI   TUG008-GO   TUG008-SI   TUG009-GBU  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG009-SBU   TUG009-GPI   TUG009-SPI   TUG010-GO  

TUG010-SI

 
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG011-GO   TUG011-SI   TUG012-GBU   TUG012-SBU   TUG012-GPI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG012-SPI   TUG013-GO   TUG013-SI   TUG014-GO   TUG014-SI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG016-BU   TUG016-PI   TUG017-GO   TUG017-SI   TUG018-GO  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG018-SI   TUG019-GBU   TUG019-SBU   TUG019-GPI   TUG019-SPI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG020-GO   TUG020-SI   TUG021-GO   TUG021-SI   TUG022-GBU  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG022-SBU   TUG022-GPI   TUG022-SPI   TUG023-GO   TUG023-SI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG024-GO   TUG024-SI   TUG025-GBU   TUG025-SBU   TUG025-GPI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG025-SPI   TUG025-BBU   TUG025-PPI   TUG026-PI   TUG027  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG028   TUG029-GO   TUG029-SI   TUG030-GO   TUG030-SI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG030-WH   TUG031-BU   TUG031-PI   TUG031-GO   TUG031-WH  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG032-GO   TUG032-SI   TUG033-GR   TUG033-OR   TUG033-VI  
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดอัลตร้า   หลอดอัลตร้า   หลอดอัลตร้า  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG034-WH   TUG034-BL   TUG035-OP   TUG036   TUG07  
  หลอดโฟมขาว   หลอดโฟมขาว   หลอดโฟมใส   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG038   TUG039-OP   TUG040   TUG041   TUG042  
  หลอดโฟมมุข   หลอดลิปบิด   หลอดโฟมใส   หลอดโฟมขาว   หลอดใส  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม  
  TUG043   TUG044   TUG045   TUG046-GO   TUG046-SI  
  หลอดโฟมขาว   หลอดโฟมมุข   หลอดลิปทินส์   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข  
                     
  หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม   หลอดโฟม      
  TUG047-G   TUG047-S   TUG048-G   TUG048-S      
  หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข   หลอดโฟมมุข      
                     
กระปุกครีม 3 กรัม กระปุกครีม 20 กรัม กระปุกครีม 100 กรัม ตลับครีม 5 กรัม ขวดปั้ม 20 มิล ขวดปั้ม 100 มิล กระปุกอะคริลิค ถุงแพ็คเกจ ขวดสูญญากาศ 10 มิล
กระปุกครีม 5 กรัม กระปุกครีม 30 กรัม กระปุกครีม 150 กรัม ตลับครีม 10 กรัม ขวดปั้ม 30 มิล ขวดปั้ม 120 มิล ขวดปั้มอะคริลิค ถุงใส่เครื่องสำอางค์ ขวดสูญญากาศ 15 มิล
กระปุกครีม 10 กรัม กระปุกครีม 50 กรัม กระปุกครีม 200 กรัม

ขวดปั้ม 10 มิล

ขวดปั้ม 50 มิล ขวดปั้ม 150 มิล ขวดสเปรย์ ถุงใส่กระปุกครีม ขวดสูญญากาศ 20 มิล
กระปุกครีม 15 กรัม กระปุกครีม 80 กรัม กระปุกครีม 500 กรัม ขวดปั้ม 15 มิล ขวดปั้ม 80 มิล ขวดปั้ม 200 มิล เครื่องบรรจุครีม ขวดแก้วอโรม่า ขวดสูญญากาศ 30 มิล
tag: ขวด , packaging , บรรจุภัณฑ์ , ขวดแก้ว , ขวดพลาสติก , ขวด pet , กระปุกครีม , packaging plastic , ขวดบรรจุภัณฑ์ , ขายส่งเครื่องสำอางค์ , บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก  , packaging cosmetic , ขายขวด , บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์ , น้ำหอม , หลอดบีบ , หลอดครีม , ขายขวดแก้ว , จำหน่าย ขวด pet , ขายขวดพลาสติก , ราคาขวด pet , ขวดน้ำหอม , จำหน่าย บรรจุ ภัณฑ์ พลาสติก , กระปุกใส่ครีม , ขวดพลาสติกpet , ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ , เครื่องสำอาง , ขวดสูญญากาศ , ขายบรรจุภัณฑ์ , ขายขวด , ขายกระปุกครีม , หัวสเปรย์ , กระปุกครีมสวยๆ , plastic bag packaging

ขายบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางค์

ขายกระปุกครีม

ขวดแก้ว

ขวดพลาสติก
ขวด pet
 
All rights reserved.
Powered & Designed by PackageDD